Rik Sinke
transportbegeleiding

Informatie België

Veiligheidsuitrusting uitzonderlijk voertuig  

Panelen Op het uitzonderlijk voertuig wordt voor- en achteraan een paneel geplaatst. Er kan gekozen worden uit volgende panelen:

TRANSPORT EXCEPTIONNEL

UITZONDERLIJK VERVOER

SCHWERTRANSPORT

CONVOI EXEPTIONNEL

De onderste rand wordt op minstens 0,40 m boven de grond geplaatst. De afmetingen van het paneel zijn: minstens 1,25 meter op 0,25 meter.

De opschriften dienen in hoofdletters met een minimum hoogte van 12 centimeter in het zwart op een gele of oranje lichtweerkaatsende achtergrond geschreven te worden.

Uitrusting voertuig

Een enkelvoudig uitzonderlijk voertuig met een lengte > 19 m is vooraan en achteraan uitgerust met minstens één gestuurde as.

Voor een uitzonderlijke sleep met een lengte > 27 m is het langst getrokken voertuig uitgerust met minstens één gestuurde as.

Het voertuig is uitgerust met:

                      - Vooraan minstens 2 geeloranje knipperlichten, aan weerszijden op de voertuigcabine gemonteerd, die permanent werken gedurende het uitzonderlijk vervoer. Deze lichten moeten zichtbaar zijn vanuit een hoek van minimum 270°. Deze lichten zijn permanent in werking gedurende het uitzonderlijk vervoer.

                    - Achteraan een geeloranje knipperlicht gemonteerd op het linker achteruiteinde van het voertuig of van de lading als deze buiten het achtereinde van het voertuig uitsteekt. Dit licht moet naar achter zichtbaar zijn over een hoek van 180°. Deze lichten zijn permanent in werking gedurende het uitzonderlijk vervoer.

                      - Een tweede gevarendriehoek.

                      - 2 draagbare, geeloranje, enkelgerichte elektronische flashlichten, zichtbaar over een afstand van tenminste 100 meter. 

                   Wanneer de breedte van het uitzonderlijk voertuig meer bedraagt dan  2,55 meter worden 4 panelen geplaatst (vierkant met witte en rode strepen) 2 vooraan en 2 achteraan om de uiterste breedte van het voertuig of lading af te bakenen. De onderste rand van het paneel is geplaatst op een hoogte tussen minimum 0,40 meter en maximum 2 meter, gemeten van op de grond. Op de panelen zijn de rode en witte strepen retroreflecterend. De panelen zijn uitgerust met minstens 1 wit licht vooraan en 1 rood licht achteraan. 

                      - Voor een uitzonderlijk voertuig langer dan 22,00 meter moet de retroreflecterende markering aan beide zijden over de gehele lengte van het voertuig aangebracht worden.

                       - Voor een uitzonderlijk voertuig breder dan 4,50 meter wordt de retroreflecterende markering vooraan en achteraan over de gehele breedte van het voertuig aangebracht. 

                      - Bovenop de wettelijke maatregelen inzake het gebruik van lichten, gebruiken de voertuigen van het konvooi bestendig de dimlichten en de rode achterlichten.

 Begeleiding

Eén begeleidingsvoertuig met een verkeerscoördinator is vereist als het uitzonderlijk voertuig minstens één van de volgende voorwaarden vervult: 

                       1. zijn lengte is > dan 30 m en ≤ aan 35 m.

                       2. zijn breedte is > dan 3,50 m en ≤ aan 4,50 m.

                       3. zijn massa is groter dan 90,00 t.

Twee begeleidingsvoertuigen, waarvan één met een verkeerscoördinator, zijn vereist als het uitzonderlijk voertuig minstens één van de volgende voorwaarden of omstandigheden vervult: 

                        1. zijn lengte is > dan 35 m en ≤ 40 m.

                        2. zijn breedte is > dan 4,50 m en ≤ 5 m.

                        3. zijn hoogte is groter dan 4,80 m.

                        4. zijn massa is groter dan 180 ton

                        5. wanneer het tegenliggend en/of het in de rijrichting rijdend verkeer moet worden gestopt op openbare wegen waar de toegelaten maximumsnelheid niet meer dan 70 km/u. bedraagt.

Drie begeleidingsvoertuigen, waarvan één met verkeerscoördinator, zijn vereist als het uitzonderlijk voertuig minstens één van de volgende voorwaarden of omstandigheden vervult:

                        1. zijn lengte is > 40,00 m.

                        2. zijn breedte is > 5,00 m.

                        3. voor het overschrijden van een brug met behulp van bijkomende voertuigen of met behulp van voorlopige bruggen.

Begeleiding door een politiedienst 

Verplichting

In sommige gevallen is de begeleiding door een politiedienst nog steeds verplicht: 

                        1. voor het rijden in tegengestelde zin van het verkeer op openbare wegen waar de toegelaten maximumsnelheid meer dan 70 km/u. bedraagt.

                        2. voor het oversteken van de opening in de middenberm van een autosnelweg of van een weg verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er tenminste twee zijn bestemd voor elke rijrichting.

                        3. wanneer het tegenliggend of het in de rijrichting rijdend verkeer moet worden gestopt op openbare wegen waar de toegelaten maximumsnelheid meer dan 70 km/u. bedraagt.

Aanvraag politiebegeleiding De aanvraag tot begeleiding wordt minstens 4 werkdagen vóór het vertrek van het vervoer ingediend bij de betrokken politiedienst. Deze aanvraag is steeds vergezeld van een kopie van het eerste blad van de vergunning. 

Rijverboden op autosnelwegen

                        • Het verkeer van uitzonderlijke voertuigen breder dan 3,50 meter of langer dan 30,00 meter  is verboden op de autosnelwegen met minder dan 3 rijstroken van 06.00 uut tot 21.00 uur

                        • Het verkeer van uitzonderlijke voertuigen is verboden van zaterdag 12.00 uur tot maandag 00.00uur.

                        • Het verkeer van uitzonderlijke voertuigen is verboden op: 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Onze Lieve Heer Hemelvaart, Pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november en 25 december. Het verbod gaat in om 16.00 uur op de vooravond van en eindigt om 00.00uur daags na deze data. 

                        • Voor voertuigen Met breedte >3.50m en een lengte > 27.00m  van 07.00-09.00 uur en van16.00-18.00 uur.

Rijverboden op de andere wegen

                        • Op de andere wegen is het verkeer van uitzonderlijke voertuigen breder dan 4,00 meter of langer dan 30,00 meter verboden van 06.00 uur tot 21.00 uur

                        • Het verkeer van uitzonderlijke voertuigen is verboden van zaterdag 12.00 uur tot maandag 00.00 uur.

                        • Het verkeer van uitzonderlijke voertuigen is verboden op: 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Onze Lieve Heer Hemelvaart, Pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november en 25 december. Het verbod gaat in om 16u00 op de vooravond van en eindigt om 00u00 daags na deze data. 

                        • Op alle wegen  is het verkeer van uitzonderlijke voertuigen langer dan 27m breder dan 3,50m zwaarder dan 60 ton verboden van 07.00-09.00 uur en van16.00-18.00 uur.

Voor een compleet overzicht van de regels in Belgie, kijk dan op www.fgov.be

De noodzaak en verplichting van transportbegeleiding is opgenomen in de wet.
Lees alles over transportbegeleiding, voorwaarden etc. op de website van de RDW.

Download hier de ontheffingsgids van de RDW.

Alle informatie over de Wettelijke basis voor ontheffingverlening en over ontheffingen leest u hier.

Staat de informatie die u zoekt hier niet vermeld, neem dan contact op met ons.